Privacybeleid van de viehworld app

Gegevensbescherming

Dank u voor het gebruik van onze app. viehworld hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Wij behandelen de aan ons toevertrouwde gegevens strikt vertrouwelijk en gaan er op verantwoorde wijze mee om. Wij informeren u daarom overeenkomstig de desbetreffende bepalingen inzake gegevensbescherming van de Algemene verordening gegevensbescherming, het TKG 2003 en het DSG.

Deze app wordt als verantwoordelijke entiteit geëxploiteerd door:
viehworld GmbH
Bernardgasse 19/3
1070 Wenen
UST-ID: ATU76894256
Bedrijfsleiders: Mag. Wolfgang Schießl & Florian Aspalter
Contactpersoon voor de rechten van de betrokkenen: Dipl.-Ing. Rebekka Aigner-Carmichael, rebekka@viehworld.com

Gegevens die wij tijdens uw bezoek verwerken

Doel, aard en omvang van de verwerking

Uw gegevens zullen alleen voor het aangegeven doel worden verwerkt en niet aan derden worden doorgegeven. De enige uitzondering hierop is de overdracht aan onze orderverwerkers, zoals onze IT-ondersteuning. De gegevens worden uitsluitend verwerkt binnen de Europese Unie of in andere overeenkomstsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte.

Telkens wanneer u ons actief uw persoonsgegevens verstrekt, zullen wij u uitdrukkelijk op de hoogte brengen van het doel. Wij verzamelen, gebruiken en beheren uw persoonsgegevens in overeenstemming met art. 6 DSGVO alleen als dit wettelijk verplicht is, voor de uitvoering van een contract of in het geval van precontractuele maatregelen, als er sprake is van een gerechtvaardigd belang (direct marketing en veiligheidstechnische bescherming van de toepassing), of als wij uw toestemming hebben. Wij bewaren uw gegevens alleen zolang wij daartoe wettelijk verplicht zijn of zolang wij de gegevens nodig hebben voor het aangegeven doel.

Voor welke doeleinden verwerkt viehworld uw persoonsgegevens en hoe lang worden deze bewaard?

Wij verwerken uw persoonsgegevens om de viehworld-diensten die wij aan onze klanten aanbieden, te exploiteren, te leveren en te verbeteren. Dit wordt bewaard zolang u een account bij viehworld heeft of wij een wettelijke verplichting hebben om het op te slaan. Deze doeleinden omvatten:

 • Het verstrekken van uw account en toegang tot onze diensten: Wij verwerken uw persoonsgegevens om u toegang te verlenen tot ons Platform.
 • Aankoop en levering van producten en diensten: Wij gebruiken uw persoonlijke informatie om bestellingen op te nemen en te verwerken, producten en diensten te leveren en met u te communiceren over bestellingen, producten, diensten en promotieaanbiedingen.
 • Betalingsdiensten: Wij gebruiken en dragen gegevens over in het kader van de uitvoering van het contract en in het legitieme belang om te voldoen aan de uitvoering van het contract, tussen gebruikers onderling, tussen gebruikers en het platform, alsmede om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving.
 • Aanbevelingen en personalisering: Wij verwerken uw persoonsgegevens om u functies, producten en diensten aan te bevelen die u zouden kunnen interesseren, om uw voorkeuren te identificeren en om uw ervaring met onze dienst te personaliseren.
 • We gebruiken informatie zoals uw interacties met de viehworld app, inhoud of diensten om op interesses gebaseerde advertenties aan te bieden voor functies, producten en diensten die voor u interessant kunnen zijn. Wij gebruiken geen informatie die u als individu uniek kan identificeren om op interesses gebaseerde reclame te tonen.
 • Naleving van wettelijke verplichtingen: Wij moeten bepaalde persoonsgegevens verwerken en delen vanwege wettelijke verplichtingen (bijv.: transactiegegevens voor belastingdoeleinden).
 • Doeleinden waarvoor wij uw toestemming vragen: Wij kunnen uw toestemming vragen om uw persoonsgegevens te verwerken voor een specifiek doel, dat wij aan u bekend zullen maken. Indien u instemt met de verwerking van uw persoonsgegevens voor een specifiek doel, kunt u uw toestemming te allen tijde intrekken en zullen wij stoppen met de verwerking van uw gegevens voor dat doel.
 • Fraudepreventie, kredietrisico's en andere veiligheidskwesties: Om misbruik en fraude, alsook cyberaanvallen te kunnen afweren, voorkomen en opsporen, worden ook persoonsgegevens verwerkt.

Automatische informatie

Voorbeelden van informatie die wij verzamelen en analyseren zijn onder meer:

 • Het Internet Protocol (IP) adres dat uw apparaten met het internet verbindt;
 • Inlognamen, e-mailadressen, wachtwoorden;
 • Informatie over computers, apparaten en verbindingen, zoals apparaattoepassingen, browsertypes en -versies, browser plug-in types en -versies, besturingssystemen en tijdzone-instellingen;
 • De locatie van uw machine;

De volledige Uniform Resource Locators (URL) clickstream naar, via en van onze website, d.w.z. de opeenvolging van pagina's van onze website die u bezoekt, inclusief datum en tijd, cookie-nummer, de producten en/of inhoud die u hebt bekeken of waarnaar u hebt gezocht, inclusief de tijd die nodig was om een webpagina op te bouwen, informatie over interactie tussen pagina's (bijv. scrollen, klikken).

Delen van informatie

Om uw ervaring en bezoek aan onze app zo gemakkelijk mogelijk te maken, delen wij informatie met AMA - Agrarmarkt Austria. Het gaat om toegangstokens, die kunnen worden gebruikt om te bepalen wanneer welke gebruiker inlogt op de app. De AMA en viehworld zijn onafhankelijke verantwoordelijken voor de gegevensverwerking in de zin van de GDPR; dit betekent dat u zich als gebruiker in geval van klachten tot de respectieve organisatie kunt wenden. U kunt de gegevensbeschermingsverklaring van de AMA vinden op https://www.ama.at/Allgemein/ Privacybeleid.

Anders worden uw gegevens alleen doorgegeven in het kader van bijzondere gevallen of wettelijke verplichtingen, zoals IT-ondersteuning of autoriteiten, alsmede in het kader van technische noodzakelijkheden en legitieme belangen, die hieronder worden opgesomd.

Welke gegevens worden verwerkt en wanneer

Bij het downloaden van de app

Als u de app downloadt via de Store (Google Play Store of Apple App Store), moet u bepaalde gegevens verstrekken. Ten minste uw gebruikersnaam en e-mailadres worden dan samen met andere informatie, zoals uw gebruikers-ID, doorgestuurd naar de winkel en rechtstreeks door de winkel verwerkt. Voor meer informatie hierover kunt u de desbetreffende link volgen: Apple App Store: https://support.apple.com/de-at/HT210584, Google Play Store: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Gegevens tijdens de installatie en het gebruik van de app

Wij verwerken de door u ingevoerde gegevens, alsmede de door u vrijgegeven gegevens, zoals stamgegevens (naam, adres, e-mail, etc.) en gegevens over uw bedrijf, uw dieren en uw transacties, alsmede beeldgegevens, om de functionaliteit van de app mogelijk te maken. Deze informatie is vrijwillig en kan te allen tijde worden gewijzigd, beperkt of verwijderd, tenzij wij daartoe wettelijk verplicht zijn.

Externe leveranciers en dienstverleners

Google Firebase, Google Firebase Analytics en Firebase Cloud Messaging/Pushnachricht

Deze app maakt gebruik van Google Firebase (Google LLC,1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, "Google") en verwerkt ook persoonlijke gegevens. Daartoe worden zogenaamde "Instant ID's" gebruikt, die voorzien zijn van een tijdstempel. Zij maken de toewijzing en koppeling van gebruikers en processen, alsmede acties mogelijk. Zij maken het echter niet mogelijk conclusies te trekken over de specifieke gebruiker en staan ons derhalve geen concrete personalisering toe. Wij gebruiken echter de geaggregeerde gegevens van alle gebruikers voor analyse, optimalisering en, indien nodig, probleemoplossing.

Voor Firebase Analytics gebruikt Google ook de advertentie-ID van het eindapparaat. U kunt het gebruik ervan beperken in de instellingen of voorkeuren op uw eindapparaat. Volg daarvoor het onderstaande pad.

Android: Instellingen -> Google -> Advertenties -> Reset Ad ID

iOS: Instellingen -> Privacy -> Advertenties -> Geen Ad Tracking

Als u pushmeldingen voor deze app of in het algemeen op uw apparaat hebt ingeschakeld, kunnen wij berichten op uw apparaat weergeven. U kunt dit op elk moment stoppen in de instellingen direct op uw toestel.

Firebase Cloud Messaging dient als een dienst voor het verzenden van pushberichten. Een gepseudonimiseerde pushreferentie wordt toegewezen aan het eindapparaat, dat als doel voor de pushberichten dient. Binnen het kader van onze mogelijkheden proberen wij geen gegevens naar de VS door te sturen. Voor nadere informatie moeten wij echter verwijzen naar de verklaringen inzake gegevensbescherming van de verantwoordelijke partij:
https://firebase.google.com/ ondersteuning/privacy/

Aanpassen
Deze app maakt gebruik van Adjust (Adjust GmbH, Saarbrücker Str. 37A, 10405 Berlijn, Duitsland, Vertegenwoordigers (Managing Directors): Christian Henschel, Paul H. Müller, Registratienummer: Lokale Rechtbank Berlijn-Charlottenburg, HRB 140616 B) en verwerkt in het proces ook persoonsgegevens. Adjust is een dienst die meeteenheden creëert om gebruikerservaringen te meten en deze aan exploitanten ter beschikking stelt om mobiele toepassingen op basis van gegevens te verbeteren. Uit de gegevens kunnen we geen directe conclusies over de persoon trekken, we gebruiken de verzamelde gegevens die Adjust ons verstrekt om de app nog beter voor u te maken. Indien u dit niet wenst, kunt u ons dit laten weten via e-mail op rebekka@viehworld.com. Voor meer informatie kunt u terecht in het privacybeleid van de fabrikant of in zijn eigen rubriek voor vragen over de GDPR op https://www.adjust.com/terms/gdpr/.

Contact per e-mail of telefoon

U hebt ook de mogelijkheid om contact met ons op te nemen via telefoon of e-mail. Daarvoor hebben wij ook uw naam en uw e-mailadres of telefoonnummer nodig, alsmede uw verklaring dat u instemt met elektronische verzending aan ons. Deze gegevens zijn verplicht, omdat wij anders geen contact met u kunnen opnemen of uw aanvraag niet kunnen behandelen.

Uw rechten

De Algemene Verordening Gegevensbescherming waarborgt dat u als betrokkene recht heeft op toegang tot, correctie en verwijdering van uw persoonsgegevens, alsmede op beperking van de verwerking en op beschikbaarstelling van uw persoonsgegevens in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat. U hebt ook het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt uw toestemming, bijvoorbeeld voor het ontvangen van de nieuwsbrief, te allen tijde per e-mail intrekken. Daarna worden uw gegevens gewist, tenzij een wettelijke verplichting of een bijzonder legitiem belang zich daartegen verzet. Indien u vragen heeft over deze rechten of andere vragen, aarzel dan niet om contact op te nemen met Dipl.-Ing. Rebekka Aigner-Carmichael op rrebekka@viehworld.com .

Recht van bezwaar

Een bijzonder recht uit hoofde van de Algemene verordening gegevensbescherming is de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit (www.dsb.gv.at, telefoon: +43 1 531 15-202525, e-mail: dsb@dsb.gv.at) indien u van mening bent dat uw gegevens niet in overeenstemming met de gegevensbescherming worden verwerkt. Natuurlijk zouden wij het op prijs stellen als u eerst contact met ons opneemt, omdat wij er zeker van zijn dat wij uw vragen van tevoren kunnen verduidelijken.

De bescherming van uw gegevens

De veiligheid van uw gegevens is voor ons zeer belangrijk. Alle door ons gevraagde persoonsgegevens worden gecodeerd verzonden via een beveiligde SSL-verbinding, zodat zij beschermd zijn tegen toegang door onbevoegden. Daarnaast nemen wij verdere technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om verlies, vernietiging en misbruik van gegevens te voorkomen. U moet uw toegangsgegevens altijd vertrouwelijk houden wanneer u uw apparaat met anderen deelt. De door u verstrekte persoonsgegevens en informatie zullen met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden beschermd tegen ongeoorloofde toegang door derden. Wij zullen alle redelijke maatregelen nemen om de veiligheid van persoonsgegevens te waarborgen. De klant wordt er echter op gewezen dat het World Wide Web voor iedereen ter wereld toegankelijk is en dat met name misbruik niet kan worden uitgesloten, zodat ongeoorloofde toegang van derden tot dergelijke gegevens en informatie zelfs ondanks de grootst mogelijke zorgvuldigheid niet kan worden uitgesloten.

Noot

Deze mededeling inzake gegevensbescherming kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. De gewijzigde versie zal vervolgens ook hier worden gepubliceerd. Wanneer u onze website opnieuw bezoekt, dient u de informatie over gegevensbescherming dus opnieuw te lezen.